Szanowni Państwo,

Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniach 4-7 kwietnia 2022 r. w Barcelonie, w Hiszpanii odbędą się targi Alimentaria 2022, na których Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zorganizować stoisko informacyjnopromocyjne. Targi Alimentaria w Barcelonie to największa impreza targowa branży spożywczej w tej części Europy, ciesząca się nieustającym zainteresowaniem polskich podmiotów z branży rolno-spożywczej. Uczestnictwo w tych targach wpisuje się w działania realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polegające na popularyzacji produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości oraz służy kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej żywności za granicą. Zwracamy się do Państwa firmy z prośbą o przekazanie próbek polskich produktów wysokiej jakości (m.in. produkty posiadające znak Poznaj Dobrą Żywność, Produkt polski, produkty regionalne tradycyjne i ekologiczne oraz uczestniczące w unijnych systemach jakości) oraz materiałów informacyjnopromocyjnych na stoisko MRiRW. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odwiedzenia stoiska MRiRW podczas w/w targów przez przedstawiciela Państwa firmy. Informację potwierdzającą dostarczenie produktów Państwa firmy wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za koordynacje tego działania prosimy przesłać do dnia 14 marca 2022 r. na adresy mailowe:

– artur.sienicki@minrol.gov.pl (tel.: 22 623 24 56),

– irmina.wlodarczyk@minrol.gov.pl (tel.: 22 623 18 74).

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 Firmy zainteresowane udziałem w targach proszone są o maila zwrotnego, zawierającego poniższe informacje:

 

1)Nazwa firmy:…………………………..

2)Forma udziału: gościnny udział przedstawiciela firmy na targach, na stoisku/ gościnny udział przedstawiciela firmy na targach, na stoisku + przekazanie produktów do spedytora/ przekazanie produktów do spedytora

3) Osoba do kontakt: imię i nazwisko, tel., e-mail

4) Przedstawiciele firmy, którzy ewentualnie pojawią się gościnnie na narodowym stoisku: imię i nazwisko, tel., e-mail.  (ze względu na ograniczenia 1-2 osoby)

Proszę pamiętać, że Ministerstwo dysponuje ograniczoną liczbą wejściówek.

5) Jednocześnie zwracamy się do Państwa o przesłanie krótkiego opisu Państwa oferty produktowej w języku angielskim, która będzie prezentowana podczas targów.

Opis powinien zawierać:

  • nazwę i adres firmy,
  • osobę do kontaktu wraz numerem telefonu i adresem e-mail,
  • krótki opis firmy w języku angielskim,
  • prezentowaną ofertę produktową,
  • maksymalnie 1 strona A4 w formacie PDF!

 

6) Prosimy również o wypełnienie odpowiedniego oświadczenia RODO (wzory w załączniku: Oświadczenie RODO 1 – dla firm uczestniczących gościnnie przez swoich przedstawicieli i zabierających produkty we własnym zakresie, Oświadczenie RODO 2 – dla firm uczestniczących gościnnie przez swoich przedstawicieli i przekazujących produkty do spedycji, Oświadczenie RODO 3 – dla firm przekazujących produkty do spedycji).

 

Informacje o przekazaniu produktów do spedytora zostaną wysłane w późniejszym okresie.

UWAGA! Firmy zainteresowane udziałem w targach proszone są o przesłanie wszystkich niezbędnych informacji, zbiorczo w jednym mailu.