[:pl]

Wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przypominamy, że pozostało jeszcze tylko 8 dni na złożenie wniosku na udział w konkursie „Kompetencje dla sektorów”.
Celem konkursu jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy
Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy? Zadzwoń na infolinię: 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • rekrutację przedsiębiorców do projektu
 • doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy  (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

[:]