W dniu 10 czerwca w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławach odbyła się jubileuszowa Gala z okazji 60-lecia Grupy Azoty PUŁAWY. W trakcie uroczystości uhonorowano zasłużonych pracowników, a także odsłonięto tablicę pamiątkową przy udziale Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasza Hinca, Prezesa Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY Tomasza Hryniewicza oraz rodziny pierwszego Dyrektora Zakładów Azotowych Mieczysława Kołodzieja.

Powstanie Zakładów Azotowych w Puławach było bez wątpienia kołem zamachowym do uruchomienia szeregu inwestycji towarzyszących. Przyszli pracownicy otrzymali nie tylko miejsca pracy i mieszkania, ale również coraz bogatszą infrastrukturę miasta. Puławy w 1960 roku liczyły 13 600 mieszkańców, a w 1969 było ich już około 40 tysięcy. Wybudowane osiedla, unowocześnione centrum miasta, utworzona sieć ciepłownicza dla miasta zasilana przez elektrociepłownię z Zakładów Azotowych, sieć gazowa, rozbudowa kanalizacji i wodociągów to tylko część z pozytywnych efektów powstania puławskiej fabryki.

Jubileusz 60-lecia Grupy Azoty Puławy to powód do dumy dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Przypomnę tylko, że to właśnie dzięki połączeniu potencjałów spółek z Puław, Tarnowa, Polic i Kędzierzyna udało nam się stworzyć silną Grupę, która konkuruje i wygrywa z największymi firmami zagranicznymi na międzynarodowych rynkach. Nie mówilibyśmy dziś o Grupie Azoty jako o liderze branży nawozowo-chemicznej, gdyby nie wkład Grupy Azoty Puławy. Dziękuję Państwu za zaangażowanie – za to, że każdego dnia tworzycie historię tego miejsca i kształtujecie przyszłość polskiego przemysłu chemicznego – powiedział podczas uroczystości Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Obecnie Grupa Azoty Puławy to jeden największych i najnowocześniejszych kompleksów azotowych w Europie.

– Na przestrzeni ostatnich 60 lat w naszym kraju nastąpiło wiele zmian – od ustrojowych, przez techniczne, technologiczne, po kulturowe. Jako firma zawsze staraliśmy się odpowiadać na pojawiające się coraz to nowe wyzwania. Przez ten czas dla nas jedno tylko pozostawało niezmienne: zaangażowana załoga, która każdego dnia budowała i buduje potęgę dzisiejszej Grupy Azoty PUŁAWY. Ten jubileusz to przede wszystkim 60 lat ciężkiej pracy tysięcy ludzi! Doświadczenia kilku pokoleń pracowników oraz nieustanny rozwój wynikający m.in. ze śmiałych inwestycji, innowacji i wizji osób, pracujących na sukces puławskich zakładów – to wszystko sprawiło, że dziś Grupa Azoty PUŁAWY jest synonimem najwyższej jakości zarówno w Polsce, jak i na świecie – mówi Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Źródło: https://grupaazoty.com/