Klastry – kluczowi gracze w zrównoważonym ożywieniu gospodarczym.

Członkowie MŚP Twoich klastrów realizują innowacyjne projekty przemysłowe, które mają silny wpływ na ożywienie gospodarcze Twoich sektorów i terytoriów. Aby budować linie produkcyjne i wchodzić na nowe rynki, potrzebują wsparcia kapitałowego.

-Zgromadzenie Ogólne Klastrów Francji 

-Koncentracja tematyczna na usługach i pracy Klastrów Francji

Program LE MATIN: webinar i GA

9:30 – 11:00 – Reindustrializacja terytoriów poprzez zapewnienie wsparcia kapitałowego dla innowacyjnych MŚP

11:00 – 12:30 – Walne Zgromadzenie Francuskich Klastrów

Zarejestruj się przed 24 czerwca

Program APRES-MIDI: Tematyka skupienia się na usługach i pracach Klastrów Francji

14:00 – 14:45 – usługa poolingowa dla klastrów Qualiopi de France

14:00 – 14:45 – tematyczne „Mapstery” zwiększające Twoją wartość

14:00 – 14:45 – Stolica dla twoich mistrzów

15:00 do 15:45 – program TANDEM

15:00 – 15:45 – Klaster i tożsamość

15:00 – 15:45 – Podejście klastrowe i węglowe