[:pl]

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, PARP- za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej- wprowadza kolejne udogodnienia w projektach dotyczących umiędzynarodowienia działalności biznesowej.

Udogodnienia te dotyczą konkursów: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (2.3.3 POIR), Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (3.3.3 POIR) oraz Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW).
Wprowadzono dodatkowe możliwości dla projektów rozliczanych na podstawie tzw. kosztów rzeczywistych. 
Jakie „nowe” koszty można rozliczyć jako „koszty rzeczywiste”? Jakie wydatki poniesione przez przedsiębiorców, będzie można od teraz zaliczyć do wydatków „kwalifikowanych”?
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Opiekunów Projektów w PARP. W przypadku projektów realizowanych w ramach konkursu „Go to Brand” zalecamy kontakt drogą elektroniczną – realizacja333@parp.gov.pl
Zapraszamy do poznania szczegółów:
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/60563:internacjonalizacja-dzialalnosci-parp-w-czasie-pandemii-wprowadza-kolejne-udogodnienia-w-projektach-korzystne-dla-beneficjentow

[:]