W przyszłym miesiącu (10-12.03. 2020) w Lille we Francji odbędzie się konferencja BIOKET 2020.

Będzie to drugie i- jak zapowiadają organizatorzy- nie ostatnie spotkanie europejskich producentów bioproduktów,  producentów maszyn przemysłowych, przedstawicieli firm branży chemicznej, branży biotechnologicznej, dostawców surowców do produkcji, członków stowarzyszeń technicznych, centrów badawczo-rozwojowych, klastrów oraz przedstawicieli środowisk uniwersyteckich.

W ciągu trzech dni bogatych w wydarzenia i konferencje zostaną poruszone tematy dotyczące biomasy, jej innowacyjnego przetwarzania, technologii konwersji i funkcjonalizacji, ekstrakcji, separacji, oczyszczania. Zostaną również zaprezentowane nowoczesne i innowacyjne technologie i narzędzia wykorzystywane do produkcji biomasy.

Uczestnicy konferencji będą tez mieli okazję odwiedzić francuskie firmy. Jedna z nich produkuje biopaliwo wykorzystując w tym celu odpadowy olej kuchenny. Druga natomiast zajmuje się przekształcaniem biomasy lignocelulozowej (słomy, odpadów leśnych, specjalnych upraw energetycznych) w biodiesel poprzez konwersję termochemiczną. Będzie też szansa na odwiedzenie firmy produkującej farmaceutyki i kosmetyki wykorzystującej do tego celu oczyszczone najnowszymi technologiami wysokowydajne oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce.

Konferencja to również warsztaty, spotkania BBI i B2B, panele dyskusyjne, ale i też doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych czy naukowych.

Informacje dotyczące BIOKET 2020 oraz warunków wzięcia udziału: https://bioket-2020.b2match.io/