Dołącz do nas na konferencji online „Odpady jako surowiec dla gospodarki o obiegu zamkniętym: wyzwania i szanse dla przemysłu chemicznego” Wydarzenie organizowane przez European Chemical Regions Network (ECRN) odbędzie się w dniu 20 KWIETNIA 2022 w godzinach 10:00-12:00.

Konferencja zgromadzi kluczowych europejskich aktorów i interesariuszy, aby omówić polityki i rozwiązania kształtujące gospodarkę o obiegu zamkniętym w Europie, w szczególności w odniesieniu do przemysłu chemicznego.

Podczas wydarzenia ECRN oficjalnie przedstawi również swoje stanowisko w sprawie gospodarki odpadami i transportu. Dokument przedstawia poglądy ECRN i sugerowane działania mające na celu utrzymanie zasobów w obiegu i przekształcenie odpadów w surowiec dla gospodarki o obiegu zamkniętym.