Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” wzięło udział w konferencji „Pokaż swój projekt! Pokaż swój produkt!”, która odbyła się 6 czerwca w Warszawie. Wydarzenie poświęcone było promocji i upowszechnianiu rezultatów projektów Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe. Upowszechnianie produktów edukacyjnych jest bardzo ważnym elementem programu Erasmus+ i jednym z istotnych celów Komisji Europejskiej. Spotkanie miało charakter merytoryczny i służyło zwiększeniu widoczności efektów Państwa pracy, beneficjentów programu Erasmus+.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00 powitaniem wszystkich gości. Następnym etapem wydarzenia była Giełda rezultatów – prezentacja rezultatów wypracowanych w ramach programu Erasmus+, gdzie każdy beneficjent mógł zaprezentować swój projekt oraz nawiązać nowe kontakty. Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” posiadał swoje stanowisko, gdzie prezentowane były informacje i dotychczasowe rezultaty, dotyczące projektu Erasmus+ o numerze 2023-1-PLO1-KA220-VET-000159821, pod tytułem: „Professionals and their skills in hydrogen sector”.

Po giełdzie rezultatów miały miejsce następujące wystąpienia:
-Upowszechnianie – przykłady strategii upowszechniania beneficjentów programu Erasmus+ (przykłady dobrych praktyk)

-Upowszechnianie – wsparcie ze strony NA i wymogi programu Erasmus+.

Na końcu wydarzenia była „Sesja upowszechnianie w praktyce – najważniejsze etapy tworzenia strategii upowszechniania, zwrócenie uwag na tworzenie przekazu i treści, charakter przekazu dostosowany do grup docelowych, cel upowszechniania – wykład / warsztat”.