Nowy termin kongresu to 8-10 listopada. Konferencje były i będą najlepszym sposobem prezentacji wyników, wymiany pomysłów i planowania współpracy.  Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym EXPO Kraków.

Podczas dwuipółdniowego spotkania zorganizowane zostaną sesje plenarne i równoległe sympozja dotyczące najważniejszych aspektów biotechnologii medycznej. Zapraszamy kolegów zainteresowanych biologią komórek macierzystych, terapią genową i odkrywaniem leków. Omówione zostaną nowoczesne narzędzia wykorzystywane w inżynierii genetycznej, takie jak edycja i transfer genów, badania podstawowe i translacyjne w biologii komórek macierzystych oraz nowe metody modelowania chorób i badań leków, w tym poszukiwanie szczepionek przeciwko koronawirusowi. Szczególną częścią EUROBIOTECH 2021 będzie sesja otwarta „Komórki macierzyste: nadzieje i szum”, z wykładami profesjonalistów: badaczy i bioetyków oraz z możliwością dyskusji z publicznością.

Podczas kongresu naukowcy z całego świata zaprezentują badania naukowe na tematy:

 • Terapia genowa,
 • Biotechnologia farmakologiczna i badania leków,
 • Hematopoetyczne komórki macierzyste,
 • Mikrobiologia i szczepionki,
 • Biotechnologia skóry i mięśni,
 • Technologie oparte na kwasach nukleinowych,
  indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste,
 • Nowe narzędzia w biotechnologii medycznej,
 • Edycja genów w badaniach i terapii,
 • Komórki macierzyste – modele i mechanizm choroby,
 • Biotechnologia medyczna w terapii onkologicznej,
 • Biotechnologia medyczna chorób rzadkich.