Krajowy Program Odkwaszania i Użyźniania Gleby

Program edukacyjny skierowany do rolników i sadowników mający na celu podniesienie świadomości i wiedzy na tematy związane z odkwaszaniem i użyźnianiem gleb w Polsce. 

Ratujmy polską glebę!

  • Regulacja odczynu pH gleby
  • Eliminowanie deficytu materii organicznej
  • Doradztwo i konsultacje rolnicze
  • Propagowanie badań gleby
  • Promowanie produktów poprawiających jakość gleby
  • Wsparcie finansowe 
  • Współpraca z Partnerami

 Program finansowany ze środków prywatnych. Autorski Projekt Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia.