Czysta i wydajna energia

 

W Kronospan przejmujemy inicjatywę, aby podkreślić, jak ważna jest dla przyszłych pokoleń czysta i zrównoważona energia. Do wytwarzania zielonej energii elektrycznej wykorzystujemy elektrownie słoneczne, wiatrowe i elektrociepłownie.

 

Produkcja energii odnawialnej

 

Generowanie własnej zrównoważonej, ujemnej pod względem emisji dwutlenku węgla i przyszłościowej energii.

 

W ciągu ostatnich 10 lat zaczęliśmy odchodzić od gazu ziemnego jako źródła ciepła i energii w naszych zakładach na rzecz procesów wykorzystujących biomasę. Generują one ciepło, które ma również ogromny potencjał energetyczny. Dzięki elektrociepłowniom nie tylko pokrywamy własne potrzeby grzewcze, ale przede wszystkim generujemy znaczne ilości energii elektrycznej.

Świetnym tego przykładem jest nasz zakład w Sanem w Luksemburgu, gdzie nie tylko dostarczamy wysokiej jakości produkt, który w pełni nadaje się do recyklingu, ale możemy również dostarczać energię elektryczną.

Wytwarzamy również energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w dwóch farmach wiatrowych w Szkocji i Niemczech i robimy duży krok dalej dzięki naszym systemom fotowoltaicznym działającym w naszych zakładach we Włoszech ( Ponterosso ), Luksemburgu ( Sanem ), Niemczech ( Paderborn ) i Hiszpanii ( Burgos i Salas De Los Infantes ).

Zrównoważony rozwój i obieg zamknięty zawsze będą kluczowymi motorami innowacji w naszej branży, dlatego będziemy nadal inwestować w te obszary.

 

216 Gwh zielonej energii

 

W ubiegłym roku elektrociepłownie w Sanem w Luksemburgu wyprodukowały ponad 216 GWh zielonej energii, co wystarczy do zasilenia 60 000 gospodarstw domowych.*

 

*Na podstawie średniego zużycia 4000 kWh/rok w 4-osobowym gospodarstwie domowym w UE. (Eurostat; Statista)