Dnia 6 stycznia 2023 roku został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy i wsparcia w zakresie polityki cyberbezpieczeństwa wynikających z zapisów dyrektywy NIS2 pomiędzy Stowarzyszeniem Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” a Cybernite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Celem jest realizacja wspólnych celów jakimi są zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie realizacji odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych.

Drodzy Członkowie Klastra,

Mamy przyjemność poinformować Państwa o naszym najnowszym partnerstwie z firmą Cybernite z którą podpisaliśmy list intencyjny w zakresie cyberbezpieczeństwa. Razem będziemy działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa Członków Klastra, a także przyczyniać się do budowania większej świadomości w tej dziedzinie.

Firma Cybernite, to wiodący dostawca usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. W swojej ofercie posiada rozwiązania mające na celu ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi. Wierzymy, że nasze partnerstwo z Cybernite przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Waszych firmach.

W kontekście naszej współpracy chcielibyśmy także zwrócić Waszą uwagę na Dyrektywę NIS2, która jest ogólnounijnym prawodawstwem dotyczącym cyberbezpieczeństwa. Wprowadzona w 2023 roku, Dyrektywa NIS2 (nazywana nieformalnie RODO dla cyberbezpieczeństwa) jest zaktualizowaną wersją przepisów, które mają na celu poprawę odporności sektorów i podmiotów nimi objętych.

Rozszerzając zakres przepisów Dyrektywy NIS2 – sektor chemiczny został w niej bezpośrednio wskazany i określony jako ważny. Oznacza, to że po implementacji na szczeblu lokalnym Dyrektywa NIS2 obejmie swoim zakresem pewną część rynku, na którym funkcjonują Członkowie Klastra. Jest to o tyle istotne, że brak zgodności z przepisami przewiduje znaczne kary finansowe.

Cieszymy się, że nasze partnerstwo z Cybernite przyczyni się do wdrożenia zgodnych z Dyrektywą NIS2 rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Z okazji naszego partnerstwa, chcielibyśmy zaprosić Was na webinarium, na którym przedstawimy w jaki sposób zmiany legislacyjne oraz nasza współpraca z Cybernite wpłyną na Wasze organizacje.

Szczegóły dotyczące webinarium przekażemy Wam wkrótce.