[:pl]

W maju 2020 roku ruszają nowe nabory z programów regionalnych oraz krajowych. Wiele konkursów kierowanych jest  do przedsiębiorców i instytucji ochrony zdrowia. O wsparcie mogą starać się nie tylko przedsiębiorcy, ale również jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie.
Cała oferta obejmuje 46 naborów z programów ogólnopolskich, 110 z programów regionalnych oraz  2 z programu EWT.
W tym miesiącu można składać wnioski dotacyjne głównie w obszarach: zdrowia, efektywności energetycznej, B+R, innowacji, cyfryzacji, edukacji i nauki.
Jednym z takich programów jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jest to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli Program, zostały doprecyzowane obszary interwencji i typy przedsięwzięć.

Więcej informacji nt. I i IV osi PO IR w zakładce  Informacje  o I i IV osi PO IR

[:]