[:pl]Regiony odgrywają zasadniczą rolę w pobudzaniu biogospodarki. Jednak ze względu na złożoność tematu biogospodarki stoją przed wyzwaniami związanymi z analizą informacji pochodzących z różnych źródeł, rozproszonych danych, różnych systemów pomiarowych i nieustrukturyzowanych wytycznych wspierających podejmowanie decyzji na szczeblu regionalnym. Metodologia opracowana w ramach projektu POWER4BIO ma na celu wspieranie regionalnych decydentów w opracowywaniu zaktualizowanych lub nowych strategii dotyczących biogospodarki poprzez analizę różnych czynników wpływających na biogospodarkę i ich interakcji.

Metodologia zostanie zintegrowana z narzędziem internetowym, zestawem narzędzi przyspieszenia strategii biogospodarki (BSAT), które poprowadzi regiony UE w kierunku przejścia na dziedzinę biogospodarki. Oprogramowanie POWER4BIO BSAT będzie dostępne na początku 2021 roku.

Więcej informacji na stronie: https://power4bio.eu/new-deliverable-methodology-to-set-up-update-bioeconomy-strategies [:en]Regions play an instrumental role in boosting bioeconomy. However, due to the complexity of the bioeconomy topic, they face challenges in analysing information coming from different sources, scattered data, different measurement systems and unstructured guidelines to support decision-making at regional level. The methodology developed under the POWER4BIO project aims to support regional policy makers to develop updated or new bioeconomy strategies by analysis different bioeconomy inputs and their interactions.

The methodology will be integrated in an online tool, the Bioeconomy Strategy Accelerator Toolkit (BSAT), which will guide EU regions towards their transition into the bioeconomy field. The POWER4BIO BSAT software will be available at the beginning of 2021

 

More information: https://power4bio.eu/new-deliverable-methodology-to-set-up-update-bioeconomy-strategies [:]