Pandemia, ale w szczególności wpływ zmian klimatycznych i zanieczyszczenia na zdrowie
i produktywność hydrosfery i gruntów śródziemnomorskich, wymaga pilnego przyjęcia na miejscu najbardziej odpowiednich i neutralnych klimatycznie polityk, protokołów i technologii dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.


Na Ecomondo 2022 zaprezentujemy, porównamy i zidentyfikujemy najodpowiedniejsze rozwiązania technologiczne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i przywrócenia makroregionu śródziemnomorskiego, a jednocześnie połączymy lokalne instytucje, podmioty prywatne i publiczne oraz podmioty finansujące, a także obywateli i konsumentów.

Poniżej przedstawiono wybrane wydarzenia. Wybierz te, które najbardziej Cię interesują.

BlueMed Pilot zdrowe i wolne od plastiku Morze Śródziemne oraz misja UE Odbuduj nasze oceany i wody do 2030 r.

Wydarzenie to ma na celu stworzenie warunków do wdrożenia ekosystemu innowacji MED, z kluczową rolą w skutecznym wdrażaniu Karty Realizacji Misji i pilotażu celów misji dla MED do 2030 roku.

9 Listopada 2022
14:00 – 17:00
>zaznacz w swoim kalendarzu

Przenoszenie śródziemnomorskiego przemysłu tekstylnego i modowego w kierunku bardziej ekologicznych modeli biznesowych o obiegu zamkniętym

W krajach OECD moda ma ogromny wpływ na środowisko. Omówimy nowe platformy i partnerstwa, aby osiągnąć cele w zakresie obiegu zamkniętego, w tym technologie recyklingu, włókna produkowane w sposób zrównoważony i bezpieczniejsze protokoły chemiczne. 


10 Listopada 2022
11:30 – 13:10
>zaznacz w swoim kalendarzu

Stany Generalne ds. Zdrowia Gleby

Warsztaty mają na celu zgromadzenie krajowych i międzynarodowych interesariuszy i ekspertów w celu opracowania platformy programowej mającej na celu wspieranie rozwoju włoskiej strategii dotyczącej gleby poprzez analizę scenariuszy środowiskowych, ekonomicznych, legislacyjnych i społecznych oraz najlepszych praktyk.
10 Listopada 2022
10:30 – 12:30
>zaznacz w swoim kalendarzu

Afryka zielony wzrost

Forum Africa Green Growth ma na celu promowanie warunków do pobudzenia inwestycji w Afryce, przyspieszenia transformacji energetycznej i ekologicznej oraz umożliwienia włoskim firmom wejścia na ten rynek. Będą dwa główne cele: „Zrównoważona przyszłość miast Afryki” i „Zielony wodór”.
10 Listopada 2022
14:00 – 18:00
>zaznacz w swoim kalendarzu