[:pl]Szanowni Państwo.

Informujemy, że od 3 sierpnia 2020 roku rusza nowy konkurs w ramach  1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój ogłoszony przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.

 

Jest to konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Na co i kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej).

 

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Adresaci poszczególnych rund:

  • runda I skierowana tylko do dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
  • runda II skierowana tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które są:

  1. a) objęte badaniami przemysłowymi i eksperymentalnymi pracami rozwojowymi albo eksperymentalnymi pracami rozwojowymi;
  2. b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

 

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-15/[:]