[:pl]

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przypominamy, że rozpoczął się nabór do projektu pt.  Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców.
Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze
  • studia podyplomowe
Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
Kto może otrzymać dofinansowanie?   Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:
  • planujące przeszkolić pracowników;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.
  • Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanejfinansowejturystycznejITmody i innowacyjnych tekstylióworaz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.
  • * W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.
Szczegóły na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

[:]