Natureef

Projekt promujący efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w Ameryce Południowej, Azji i krajach ASEAN dla przedsiębiorstw z siedzibą w konsorcjum Natureef. Projekt stanowi szansę dla MŚP w dziedzinie technologii efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, które są zainteresowane docelowymi rynkami krajowymi w celu ich rozwoju marketing i networking. Projekt przyczyni się również do poprawy sieci badań i rozwoju organizacje i ich współpraca z podmiotami z krajów trzecich. Ponadto projekt będzie się rozwijał i wzmocnienie współpracy między klastrem a członkami MŚP.