Najwyższa i najbardziej zaawansowana technologicznie pionowa farma owadów na świecie nabiera kształtów!
Wiele ważnych rozszerzeń zostało zainstalowanych w ŸFARMA od ostatniego biuletynu FARMŸNG, jak pokazano na poniższym zdjęciu z maja ubiegłego roku. Wewnątrz farmy powstało kilka dodatkowych zmian. Na przykład, prawie wszystkie układnice dostarczające domy mącznikom mącznika i duża część intralogistyki przemieszczającej mączniki po farmie zostały już skonfigurowane.
Oczekuje się, że produkcja pionowego gospodarstwa rozpocznie się pod koniec roku. W północnej Francji powstanie ponad 500 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

HeidelbergCement France jest zaangażowany w Ÿnfarm

HeidelbergCement France jest światowym liderem w produkcji kruszyw, cementu i betonu towarowego. Pod marką Unibéton, HeidelbergCement France współpracuje z Groupe Legendre, Grow Construction i Surfabéton, aby dostarczyć do 25 000 m3 betonu konstrukcyjnego i samorozlewnego, co odpowiada prawie połowie zdolności produkcyjnej pionowej farmy.

Wizyty europejskiej delegacji międzyresortowej w gospodarstwie rolnym

W styczniu 2022 r. Ÿnsect powitał francuską minister przemian ekologicznych Barbarę Pompili wraz z jej europejskimi odpowiednikami w dziedzinie środowiska oraz europejskim komisarzem ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijusem Sinkevičiusem podczas wizyty z przewodnikiem na terenie Ÿnfarm.

Doroczne spotkanie 2022

W dniach 11 i 12 maja 2022 r. gospodarzem dorocznego spotkania FARMŸNG 2022 było Ÿnsect w Poulainville (północna Francja). Podczas dwóch dni spotkania partnerzy konsorcjum zaprezentowali i omówili postępy projektu, oczekiwane rezultaty oraz zwiedzili teren ŸnFarm. 

Ankieta dla konsultantów PNO i Ciaotech

Konsultanci PNO, WP Lider rozpowszechniania i wykorzystywania oraz partner projektu Ciaotech, są odpowiedzialni za analizę i plan eksploatacji interesariuszy FARMŸNG. W ramach działań eksploatacyjnych FARMŸNG obaj partnerzy rozpoczęli ankietę poświęconą sektorowi nawozów organicznych.

CLIB, HiPerIn2.0 & FARMNG Forum EVENT

30 czerwca 2022 r. CLIB, partner projektu odpowiedzialny za działania upowszechniające, zorganizował wydarzenie na forum CLIB, HiPerIn2.0 & FARMŸNG pt. „Kontrola i analiza jakości pasz i składników żywności”. Podczas tego wydarzenia dwóch partnerów projektu, CRA-W i Eurofins, uczestniczyło jako prelegenci na temat kontroli jakości i uwierzytelniania produktów na bazie owadów. Dowiedz się więcej o wydarzeniu.

Wspólne Przedsięwzięcie Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) 2022 opublikowane zaproszenia do składania wniosków!

Projekt FARMŸNG jest jednym z 11 projektów flagowych wybranych do finansowania w ramach Wspólnego Przedsiębiorstwa Przemysłu Opartego na Biotechnologii (BBI JU), partnerstwa publiczno-prywatnego między Unią Europejską a Konsorcjum Bioprzemysłu. Circular Bio-based Europe (CBE JU) zastąpił BBI JU jako europejski program poświęcony innowacjom opartym na biotechnologii. Wspólne Przedsiębiorstwo CBE określiło obecnie priorytety strategiczne i ogłosiło 12 zaproszeń do składania wniosków na 2022 r. o łącznym orientacyjnym budżecie wynoszącym 120 mln EUR.