2 kwietnia 2020 roku w Oslo (w ratuszu) odbędzie się Nordic Place Branding Conference – coroczna jednodniowa konferencja, na której poruszane są tematy dotyczące nowych inwestycji, rozwoju gospodarczego nordyckich miast, nordyckiej turystyki oraz  wspieranie i promowanie wybitnych talentów.

W konferencji, jak co roku, wezmą udział prywatni i publiczni przedstawiciele promowanych branż z krajów europejskich i nie tylko. Prelegentami będą fachowcy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w tworzeniu „lepszych miejsc dla ludzi i biznesu”, przedstawiciele nauki, włodarze miast oraz  promotorzy projektów inwestycyjnych. Oprócz prelekcji odbędą się również praktyczne warsztaty i panele dyskusyjne, w których będzie mógł wziąć udział każdy z uczestników wydarzenia.

Konferencja ma charakter otwarty.

Szczegóły dotyczące agendy, warunków uczestnictwa, prelegentów oraz tematów, które zostaną przez nich poruszone, można znaleźć >>> TUTAJ: