NOWOCZESNE KOMPETENCJE W SEKTORZE CHEMICZNYM

Numer projektu: POWR.02.21.00-00-R129/21

„Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym”. Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Kompetencje dla sektorów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektora chemicznego lub planujących prowadzenie działalności  w ramach sektora chemicznego (zakłada się, że maksymalnie 25% uczestników stanowić będą pracownicy dużych firm, zgodnie z definicją § 1, ust.6  do regulaminu) poprzez refundację (lub poprzez opłatę dla usług spoza BUR) usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

Projekt oferuje wsparcie w postaci dofinansowania usług rozwojowych.  Do wykorzystania zostało 1,4 mln zł. Projekt trwa do końca września 2023 roku, czas na składanie wniosków – koniec lipca 2023. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!