[:pl]Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w ramach obecnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020, Komisja Europejska przekaże 1 mld euro na konkurs Zielony Ład w celu wsparcia walki ze zmianą klimatu.

Założeniem projektów, które otrzymają dofinansowanie, jest ekologiczne i cyfrowe ożywienie gospodarcze, przyspieszenie różnorodności biologicznej odnawialnych źródeł energii, czysty transport, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i modernizacja w kierunku cyrkularnej gospodarki.

Celem inicjatywy jest wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Europę. Autorzy projektu liczą na to, że współpraca z partnerami międzynarodowymi umożliwi poprawę stanu środowiska I norm środowiskowych.

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje aż 11 obszarów, w tym:

  • 8 tematycznych dotyczących konkretnych, kluczowych innowacji technologicznych i społecznych, które odzwierciedlają główne kierunki pracy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu;
  • 3 horyzontalne, które opierają się na wzmocnieniu wiedzy, pozycji obywateli i współpracy międzynarodowej.

Dodatkowe inicjatywy związane z planem działań na rzecz zrównoważonej gospodarki sfinansowane zostaną także w ramach następnego unijnego programu Horizon Europe.

Publikacja i otwarcie konkursu nastąpi w połowie września 2020 roku.

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_en

 

 [:]