Uczestnicy spotkania poruszą interesujące zagadnienia naukowe i gospodarcze związane ze wspólnym wdrażaniem innowacji do przemysłu. W sposób praktyczny zaprezentują możliwość wspólnej komercjalizacji wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu w oparciu o dostępne środki pomocowe UE.

Więcej: http://szczecinbiznes.pl/informacje/_2953