Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia

To stowarzyszenie non profit działające na styku przemysłu oraz nauki już od 2007 r. Jego działalność koncentruje się na koordynowaniu współpracy pomiędzy nauką (uniwersytety, instytucje i jednostki badawcze) a biznesem (mikro, małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami). Członkami Klastra są firmy (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże), jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu zwłaszcza  z regionu województwa zachodniopomorskiego, ale także z innych regionów Polski (woj. lubuskie, pomorskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie czy podkarpackie). Obecnie Klaster skupia ok. 150 członków, zaś w firmach skupionych w Klastrze zatrudnionych ponad 35.000 osób. Firmy Klastra w 2019 r. wypracowały obrót sięgający ponad 120 mld złotych oraz wyeksportowały towary za sumę bliską 85 mld. złotych. Na badania i rozwój firmy Klastra przeznaczyły ponad 26 mld. zł. Ponad 42% firm Klastra stosuje rozwiązania Przemysłu 4.0. Na przestrzeni swojej ponad 10-cio letniej działalności Klaster Chemiczny zrealizował już 19 projektów krajowych  i międzynarodowych oraz badawczo rozwojowych na kwotę ponad 35 mln. złotych, w których to projektach brały udział firmy Klastra oraz uczelnie wyższe i jednostki samorządu terytorialnego.

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” realizuje strategię na rzecz równouprawnienia na lata 2020-2025.

Nasz Potencjał Gospodarczy

Ponad 120 mld. złotych

Wypracowanego obrotu przez firmy członkowskie Klastra.

Przemysł 4.0

Ponad 42% firm Klastra stosuje rozwiązania Przemysłu 4.0

Ponad 35 mln. złotych

Zdobytych w projektach realizowanych przez Klaster

Klaster Chemiczny "Zielona Chemia" jest przyjazny osobom Głuchym i Niedosłyszącym

dyplom-1

Klaster Chemiczny "Zielona Chemia" oferuje stowarzyszonym podmiotom możliwość: