[:pl]Od dawna wiadomo, że palenie papierosów ma negatywny wpływ na zdrowie. Palenie w pracy to jednak nie tylko szkodzenie zdrowiu palacza – to także cios w ekonomiczną efektywność firmy. Wymierny, dodatkowy koszt dla przedsiębiorstwa.

Pracownik, który w trakcie wykonywania obowiązków służbowych pięć razy dziennie wychodzi na 10-minutowe przerwy na papierosa, pracuje łącznie o 24 dni w roku mniej niż jego koledzy. Ponadto, obciążeniem dla firm są też absencje pracowników z powodu chorób wywołanych nałogiem tytoniowym.

W celu ograniczenia zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych związanych z paleniem w pracy ponownie zostanie zrealizowany projekt mający na celu realizację programu „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy” w ramach Działania 4. „Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych” Celu Operacyjnego 2. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Projekt realizowany jest przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje również nową odsłonę programu pod hasłem „Nie palę, bo…”. Zadaniem prowadzonych działań jest edukacja społeczeństwa w zakresie możliwości rzucenia nałogu palenia wyrobów tytoniowych i odtytoniowych oraz pokazanie dlaczego jest to ważne i jakie niesie korzyści dla zdrowia, ciała i umysłu.

Zachęcamy Państwa firmy do udziału w Programie. Szczegóły programu i formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: https://niepalebo.pl.

W ramach programu możliwy jest przyjazd bezpłatnego, mobilnego gabinetu medycznego, w którym specjaliści z Instytutu Epidemiologii zbadają wydolność układu oddechowego  pracowników i zaproszonych przez Państwa gości i udzielą porad jak rzucić palenie.[:]