[:pl]21 grudnia 2020 roku rozpoczął się prawdopodobnie ostatni nabór wniosków na inwestycje dla zachodniopomorskich firm. Tym razem wsparcie przeznaczone jest dla firm z sektora turystyki oraz tzw. inteligentnych specjalizacji, tj. wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i lądowych, zaawansowanych wyrobów metalowych, produktów drzewno – meblarskich, opakowań przyjaznych środowisku, produktów inżynierii chemicznej i materiałowej, nowoczesnego przetwórstwo rolno-spożywczego, multimodalnego transportu i logistyki oraz produktów opartych na technologiach informacyjnych.

Na dofinansowania przeznaczonych zostało 50 mln zł a poziom dofinansowania jednego projektu wyniesie od 45% do 55% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 4 mln zł. 

W ramach projektu można dofinansować m.in. następujące wydatki:
1. Nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
2. Nabycie środków trwałych,
3. Zakup środków transportu,
4. Zakup robót i materiałów budowlanych,
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
6. Przebudowa lub rozbudowa infrastruktury (obiektów),
7. Adaptacja pomieszczeń,
8. Wdrożenie rozwiązań ICT,
9, Zakup środków trwałych służących niwelowaniu COVID – 19, jak ozonatory, lampy UV, urządzenia sterylizujące i wyparzające, itp.

Więcej informacji o naborze znajdziecie Państwo poniżej:
1. Nabór dla sektora turystycznego: RPO 1.5 Turystyka
2. Nabór dla pozostałych sektorów: RPO 1.5 Inne

 

[:]