Webinar dla naukowców, przedsiębiorców, specjalistów od innowacji zainteresowanych udziałem w Horyzoncie Europa, a poświęcony zagadnieniom otwartej nauki w projektach, 28 marca 2024 r. godz. 9:00.

W projektach finansowanych z programu Horyzontu Europa realizowana jest idea otwartej nauki (open science). Jej celami są poprawa jakości i efektywności prowadzonych badań naukowych, a także przyspieszenie rozpowszechniania wiedzy i nowych umiejętności wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się między innymi:

  • jakie są praktyki open science,
  • które praktyki są obowiązkowe i zalecane przez Komisję Europejską,
  • jakie elementy open science należy umieścić we wniosku,
  • czym jest open access.

Wydarzenie poprowadzi p. Anna Przybysz – konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Zapraszam do rejestracji: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/otwarta-nauka-w-he

 

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny.