[:pl]

Firma PCC Rokita SA wydała 15 mln zł na poprawę jakości powietrza. To już kolejna inwestycja Spółki w tym obszarze. Najnowszej generacji elektrofiltry zainstalowane w elektrociepłowni zlokalizowanej na terenie PCC, minimalizują stężenie emitowanych pyłów, znacznie obniżając zużycie energii.

Pierwszy z trzech nowoczesnych elektrofiltrów został uruchomiony już w 2015 roku, a montaż kolejnych dwóch właśnie się zakończył. W tym miejscu warto zaznaczyć, że spółka PCC Rokita w zakresie ograniczenia emisji do powietrza, wyprzedziła wprowadzenie nowych, bardziej restrykcyjnych norm emisyjnych, które zaczną obowiązywać w Unii Europejskiej dopiero w 2020 roku. Najważniejszy jednak jest fakt, że dzięki zrealizowanym inwestycjom, stężenie pyłu w powietrzu zostało obniżone do poziomu 20 miligramów na m3. Jest to wartość kształtująca się znacznie poniżej obowiązującej normy, która dla kotłów pyłowych wynosi 100 miligramów, a dla kotłów rusztowych 50 miligramów na m3.

Oprócz różnego typu działań modernizacyjnych PCC Rokita zainwestowała również w budowę instalacji do redukcji emisji tlenków azotu, spełniając tym samym restrykcyjne wymagania środowiskowe, wynikające z wytycznych unijnej Dyrektywy IED, dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich monitorowania.

Serdecznie zachęcamy do lektury ARTYKUŁU na ten temat.

[:]