1. Celem projektu Polskie Mosty Technologiczne jest: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
 2. Beneficjent: Polska Agencja Inwestycji I Handlu S.A.
 3. Dofinansowanie projektu z UE: 149 981 321,60 PLN, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 118 678,40 PLN, łączna wartość projektu 150 100 000,00 PLN
 4. Strona www: https://www.paih.gov.pl/pmt
 5. Okres kwalifikowalności wydatków: 2 stycznia 2018 – 31 grudnia 2023
 
Naszym celem jest wsparcie Twojej firmy w procesie internacjonalizacji poprzez zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych. Twoja innowacyjna usługa, produkt czy technologia wsparta zostanie wypracowaną strategią ekspansji na wybrany rynek.

Jeśli marzysz o ekspansji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Wietnamu, Chin, Japonii, Korei Płd., ZEA, Egiptu, Indii, Norwegii, Ukrainy, Rosji, RPA, Kenii, Singapuru, Indonezji, Izraela, Algierii, Australii, Kazachstanu, Arabii Saudyjskiej, Malezji, Tajwanu, Senegalu.

Możesz otrzymać
: wsparcie do 180 000 zł (de minimis), w tym:
 • 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje),
 • 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji,
 • strategia ekspansji produktu/usługi/technologii na wybrany rynek,
 • 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym,
 • na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju,
 • wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników PAIH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami/kontrahentami/inwestorami.
 
Kiedy? w latach 2018-2023

Jak przebiega proces rekrutacji?

Na początku przygotowujemy seminarium otwierające, w trakcie którego przedstawiamy główne założenia projektu i wstępną analizę rynku. Następnie czekamy na Twoje zgłoszenie. Jeśli to właśnie Twój pomysł zostanie wybrany, czeka na Ciebie etap krajowy, czyli trzydniowe seminarium, podczas którego przygotujesz wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny. Nie zapominamy o Twoich indywidualnych potrzebach, dlatego dajemy Ci możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami. W ten sposób powstaje finalna wersja Twojej strategii ekspansji.
Po przejściu przez etap krajowy czeka na Ciebie udział w części zagranicznej. To właśnie na tym etapie wdrożysz przygotowaną wcześniej strategię ekspansji na rynku docelowym. Nie bój się – pomogą Ci w tym merytoryczni eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego PAIH.

 

 • 1 krok realizacji projektu
  1. Rejestracja na seminarium otwierające
 • 2 krok realizacji projektu
  2. Seminarium otwierające nabór, które przybliża charakterystykę rynków oraz zasady aplikowania
 • 3 krok realizacji projektu
  3. Złożenie wniosku online w Systemie Obsługi Elektronicznej
 • 4 krok realizacji projektu
  4. Ocena formalna dokonywana przez pracowników PAIH
 • 5 krok realizacji projektu
  5. Ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertów zewnętrznych
 • 6 krok realizacji projektu
  6. Umowa o powierzenie grantów
 • 7 krok realizacji projektu
  7. Etap krajowy: stworzenie kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej poprzedzone trzydniowym warsztatem
 • 8 krok realizacji projektu
  8. Panel ekspertów przed etapem zagranicznym – ocena wypracowanej strategii ekspansji
 • 9 krok realizacji projektu
  9. Etap zagraniczny, czyli wdrożenie strategii ekspansji przy wsparciu ZBH
Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00.