Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Cel głównym projektu: zwiększenie dopasowania umiejętności i kompetencji obecnych i przyszłych kandydatów do pracy i pracowników do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców w sektorze chemicznym w okresie 01.09.2019 - 31.08.2022, przez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Chemii (SCH), skupiającej 35 przedsiębiorców, 5 przedstawicieli instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, 20 przedstawicieli instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiącej platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia.

O Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Chemicznego w mediach

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem)

Kliknij w obrazek poniżej, aby przeczytać więcej nt. Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego