Portal Ochrony Środowiska uruchomił nowy moduł „Narzędzie do Klasyfikacji Odpadów”, który w prosty i przystępny sposób pomaga Użytkownikom określić poprawny rodzaj posiadanego odpadu.

To jedyne takie narzędzie na rynku!

W trakcie działalności firmy powstają różne odpady, które następnie trzeba poprawnie przypisać do odpowiedniego kodu odpadu/rodzaju odpadu.
Rozporządzenie z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów określa katalog odpadów z podziałem na 20 grup, 114 podgrup i aż 1057 rodzajów odpadów.

Już sama liczba rodzajów odpadów sprawia, że klasyfikacja odpadów jest bardzo trudna.

Dodatkowo różne odpady mogą występować w różnych kodach odpadów.

Przykładem może być chociażby „szkło”, które znajduje się w 4 grupach i pod 9 różnymi kodami odpadów. Podobnie jest z lekami, które można przypisać do jednego z dwóch kodów odpadów: 18 01 08* lub 20 01 31* (a nazwy obu odpadów brzmią identycznie „Leki cytotoksyczne i cytostatyczne”).

 

Stąd też częste błędy w klasyfikacji odpadów, które mogą prowadzić do wyższych stawek za odbiór odpadów, mogą mieć wpływ na nieuzyskanie różnego rodzaju pozwoleń i zezwoleń, a także mogą przyczynić się do nałożenia kar pieniężnych.