PlasticsEurope ogłosił plany producentów tworzyw sztucznych dotyczące zwiększenia inwestycji w recykling chemiczny z 2,6 miliarda euro w roku 2025 do 7,2 miliarda euro w 2030 roku. PlasticsEurope wzywa też do zapewnienia jasnych i zharmonizowanych przepisów i spójnych ram prawnych w zakresie recyklingu chemicznego, aby przyspieszyć inwestycje w rozwój kluczowych technologii w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym.

Recykling chemiczny polega na wykorzystaniu szeregu procesów chemicznych do rozkładu tworzyw sztucznych na substancje chemiczne, z których można następnie stworzyć surowiec o zupełnie innych właściwościach. Do wspomnianych  procesów chemicznych należą:  chemoliza, hydroliza, metanoliza, glikoliza, aminoliza, piroliza, kraking katalityczny, zgazowanie, czy też hydrotermalne upłynnianie.  PlasticsEurope wspomina, że recykling chemiczny umożliwia przetworzenie tych strumieni odpadów tworzyw, z których do tej pory odzyskiwano energię bądź trafiały one na wysypiska. Technologia ta gwarantuje dostarczenie znaczących ilości recyklatów o właściwościach takich samych jak tworzywa pierwotne  i stanowi doskonałe uzupełnienie recyklingu mechanicznego. Branża recyklinu, w tym recyklingu chemicznego, ma ogromny potencjał tworzenia nowych, jakościowych miejsc pracy i jest ważnym elementem neutralnej klimatycznie i konkurencyjnej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Europie.

Szacuje się, że do 2050 niemal 60% produkcji tworzyw sztucznych może opierać się na surowcach wielokrotnie wykorzystywanych m.in. w procesach recyklingu. Firmy zrzeszone w PlasticsEurope już teraz inwestują miliardy euro współpracując z partnerami z łańcucha wartości na rzecz rozwoju recyklingu chemicznego i innych innowacyjnych technologii z zamiarem dalszego zwiększania tych inwestycji tak, aby osiągnąć produkcję recyklatów na poziomie 1,2 mln ton do 2025 r. oraz 3,4 mln ton do 2030 r.