Progress

Celem projektu ProgRESS jest opracowanie barierowej powłoki na bazie PHA wyprodukowanego z produktów pobocznych powstających podczas produkcji papieru. Produkty uboczne stanowią bogate źródło węglowodorów, a także kwasów tłuszczowych, które mogą stanowić cenny surowiec do produkcji bioplimeru – PHAs (estry kwasów polihydroksylowych). Biopolimer ten powstaje w procesie biofermentacji prowadzonej w ściśle zdefiniowanych warunkach przez specjalne szczepy bakterii. W projekcie przewidziano wykorzystanie wyprodukowanego na bazie produktów pobocznych w procesie produkcji papieru PHA do opracowania nowoczesnych materiałów opakowaniowych. Zaplanowano porównanie komercyjnie dostępnego produktu z tym otrzymanym przy produkcji papieru. Przy opracowaniu materiału opakowaniowego zaplanowano wykorzystanie procesu ekstruzji, lakierowania oraz powlekania do nanoszenia PHA na powierzchnię papieru/tektury. Podkreślić należy ekologiczny aspekt projektu, który ma na celu zamknięcie obiegu w papierni – poczynając na wykorzystaniu produktów pobocznych do produkcji PHAs, poprzez użycie PHAs do polepszania właściwości barierowych papieru/tektury, a kończąc na wyprodukowaniu przyjaznego dla środowiska materiału opakowaniowego (planuje się również uwzględnienie potencjalnych możliwości recyklingu tak opracowanego materiału). W ramach projektu przewidziano również dwa zadania związane z zarządzaniem projektem oraz rozpowszechnianiem wyników badań.