Szanowni Państwo!

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży chemicznej. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących ją wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych. Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora chemicznego oraz pracowników zatrudnionych w firmach z tej branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje zmian, adresatem których są instytucje kształcenia, instytucje rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wywiady oraz panele eksperckie, stanowiące uzupełnienie badań ankietowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branżę oraz czekających ją w najbliższych latach wyzwań. Czas realizacji badania – od III kwartału 2020 r. do II kwartału 2021 r. – przypadł w okresie pandemii COVID-19, co dodatkowo pozwoliło uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą bezprecedensową sytuacją. Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora chemicznego, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom firm z branży chemicznej oraz ekspertom, którzy zgodzili się wziąć udział Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego II!

Zespół projektowy