Dnia 21.04.2023 odbyła się Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Wydarzenie miało miejsce w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego. Głównym tematem Konferencji były „Kompetencje w sektorze chemicznym w dobie cyfryzacji oraz zielonego ładu”.  Wydarzenie zostało podzielone na trzy sesje, z czego każda dotyczyła innych zagadnień. Podczas pierwszej sesji pt.: „Co się dzieje w sektorze – wyzwania” głos zabrał Pan Tomasz Zieliński z Polskiej Izby gospodarczej, Piotr Kryjom reprezentujący Fundację Platforma Przemysłu, Robert Zakrzewski wypowiadający się w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pan Tomasz Madej z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Zakończenie pierwszej sesji zostało zwieńczone podpisaniem porozumienia o współpracy między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.  Po krótkiej przerwie kawowej nadeszła pora na rozpoczęcie drugiej sesji, którą otworzyła swoim wystąpieniem Pani Anna Wisła-Świder przedstawiając prezentację odnośnie przeprowadzonych badań fokusowych na temat kompetencji przyszłości w sektorze chemicznym. Kolejnym prelegentem była Pani Karolina Grabowska opowiadająca o „kształceniu w formie dualnej na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały – Doświadczenie i perspektywy rozwoju”. Ostatnim punktem sesji była prezentacja Pana Tomasza Wasilewskiego odnośnie praktyk i stażów zawodowych w przedsiębiorstwach jako dobrych praktyk na styku edukacji i biznesu. Ostatnia część wydarzenia odnosiła się do przyszłości sektora chemicznego oraz jego możliwości i perspektyw. Podczas tej sesji swoje wystąpienie miała Pani Izabela Buchowicz oaz Katarzyna Trawińska – Konador  reprezentujące Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Przedstawiły one wystąpienie na temat przyszłości kształcenia w branżach. Następnie Pan Marek Frankowicz przedstawił wystąpienie pt. „Projekty ERASMUS + wsparciem dla sektora – przykłady dobrej praktyki, nowe możliwości”. Podczas ostatniej sesji zaprezentował się również Pan Przemysław Wojdyła, który przedstawił projekty europejskie takie jak: BIOMODEL4REGIONS oraz BIOBESTicide, które są wspierane przez sektor chemiczny. Na zakończenie swoje wystąpienie mieli: Pan Andrzej Kazimierczak, Patryk Chaja, Vitaliy Shablov, Krzysztof Iwańczuk, którzy przedstawili prezentację na temat innowacji, konwersji oraz obiegu zamkniętego energii.