Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego odbyła się 16 września 2022 roku. Oficjalnego otwarcia i przedstawienia merytorycznych ram tego spotkania dokonała profesor Krystyna Czaja – przewodnicząca Rady. Debata Sektorowa to miejsce do cyklicznych dyskusji i wymiany wiedzy.

Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego odbyła się 16 września 2022 roku i miała charakter otwarty. Oficjalnego otwarcia i przedstawienia merytorycznych ram tego spotkania dokonała profesor Krystyna Czaja – przewodnicząca Rady. Było to miejsce do dyskusji dla wszystkich, którzy chcą brać udział w wymianie wiedzy.

Samą debatę – jako swoiste wprowadzenie do tematu współpracy instytucji edukacyjnych i przemysłu chemicznego – poprzedziły studia przypadków i prezentacji.

– Zawsze nam się wydaje, że my już naprawdę tak dużo wiemy. Ja bardzo dzisiaj liczę, że dzisiejsze nasze spotkanie, nasza dyskusja czymś nowym nas zaskoczy – powiedział Rafał Kunaszyk – moderator debaty.

skład sektorowej rasy ds. kompetencji sektora chemicznego

 

Pierwsze studium przypadku zatytułowanym „Mezalians w związku Przemysłu z Nauką w projektach B+R” wygłosił Przemysław Muller – dyrektor operacyjny ds. edukacji V8 Team Sp. z o.o.

Drugą prezentację dotyczącą m.in. zapotrzebowania na odpowiednio wykwalifikowany personel wygłosił Tomasz Wasilewski –  profesor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu i dyrektor ds. badawczo-rozwojowych firmy OnlyBio Life S.A.

Kolejne studium przypadku dotyczące konkretnej już firmy chemicznej – Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. Lublin i sposobu budowania jej relacji na linii instytucje edukacyjne -biznes omówił Dariusz Drozdowski – dyrektor ds. produkcyjno-technicznych tej firmy.

Następnie profesor Tomasz Klepka – kierownik katedry technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych w swej prezentacji pt. „Współpraca  instytucji edukacyjnych i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym” pokazał nieco przewrotnie inną perspektywę tej współpracy. Zwrócił też uwagę, że luka pomiędzy nauką a biznesem jest problemem globalnym.

Doktor hab. inż. Wiesław Hreczuch – właściciel małego przedsiębiorstwa innowacyjno-wdrożeniowego MEXEO działającego w branży chemii przemysłowej opowiedział o przedsięwzięciach i działaniach, które maj ogromne znaczenie dla zagadnień, które były podczas debaty dyskutowane. Przedstawił też wyzwania w zakresie zapotrzebowania na nowe kanały współpracy z instytucjami edukacyjnymi.

W części panelowej debaty wzięli udział: Przemysław Muller, Tomasz Wasilewski, Dariusz Drozdowski, Tomasz Klepka.

Dyskutowano m.in. nad następującymi wątkami:

  • jaki jest najważniejszy i kluczowy problem / wyzwanie w relacji instytucji edukacyjnych i przemysłu chemicznego, którym w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć?
  • jakie kompetencje miękkie mają znaczenie, aby dopełnić listę kompetencji pracownika branży chemicznej?
  • jak powiązać kompetencje miękkie z kompetencjami twardymi aby wzmocnić kwalifikacje pracownika poszukującego pracy w branży chemicznej?
  • jak poradzić sobie z absolwentami wchodzącymi na rynek pracy, aby byli atrakcyjnymi pracownikami firm chemicznych?
  • jak zatrzymać pracownika w firmie chemicznej po tym jak zainwestowano wiele zasobów w zdobycie przez niego odpowiednich kwalifikacji?
  • czy instytucje edukacyjne mogą zmienić postawę roszczeniową absolwentów?
  • jak wykorzystać „trampolinę startu do przemysłu” i na ile młodzi ludzie są zainteresowani taką trampoliną?

Debatę podsumował profesor Marek Frankowicz – Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego wskazując kierunki do dalszych działań.

Zapis cyfrowy 3. debaty można obejrzeć na kanale Youtube Klastra Zielona Chemia pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=UiDzSJsQ47E.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z transmisji z Debaty Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego w Lublinie.