[:pl]13 czerwca 2020 roku w Schwedt nad Odrą po raz rozpoczną się 2-dniowe targi INKONTAKT. To największe wydarzenie gospodarcze w niemieckiej strefie przygranicznej w okolicach Szczecina organizowane już od 16 lat.

Pierwotnie impreza miała się odbyć w lutym, ale ze względu na sytuację spowodowaną wirusem Covid-19, jej termin przełożono na czerwiec. Organizatorzy przewidują, że w targach weźmie udział 250 firm oraz 7500 zwiedzających z Niemiec.

Podczas targów co roku wielu polskich wystawców nawiązuje nowe kontakty biznesowe z niemieckimi partnerami i klientami. Są wśród nich światowe koncerny, duże i średnie zakłady przemysłowe oraz wielu mniejszych przedsiębiorców. W ubiegłym roku w targach uczestniczyło 24 wystawców ze Szczecina i Pomorza Zachodniego. Byli to przedstawiciele branży hotelarskiej, turystycznej, motoryzacyjnej, budowlanej, kamieniarskiej, reklamowej i innych.

Szczegóły dotyczące targów oraz możliwości wzięcia w nich udziału znajdują się pod adresem: https://www.inkontakt-schwedt.de/pl/

[:en]On June 13, 2020, the 2-day will start in Schwedt trade fair INKONTAKT. This is the largest economic event in the German border area around Szczecin organized for 16 years.

Originally the event was to take place in February, but due to the situation caused by the Covid-19 virus, its date was postponed to June. The organizers predict that 250 companies and 7,500 visitors from Germany will take part in the fair.

Every year, many Polish exhibitors establish new business contacts with German partners and clients during the fair. They include global concerns, large and medium-sized industrial plants and many smaller entrepreneurs. Last year, 24 exhibitors from Szczecin and Western Pomerania participated in the fair. They were representatives of the hotel, tourist, automotive, construction, stone, advertising and other industries.

Details about the fair and the opportunity to take part in it can be found at: https://www.inkontakt-schwedt.de/pl/

[:]