Szanowni Państwo!

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia  we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości realizuje badanie dojrzałości cyfrowej Przedsiębiorstw.

Ta forma badania jest autorskim programem Platformy Przemysłu Przyszłości do samodzielnego wykorzystania przez firmy w celu oceny ich sytuacji względem ustalonego wzorca. Pozwala na weryfikację słabych i mocnych stron, tworząc jednocześnie płaszczyznę do dyskusji nad kierunkami zmian w przedsiębiorstwie, ustalonymi na podstawie wystandaryzowanego podejścia.

Takie badanie umożliwia porównywalnie wyników pomiędzy przedsiębiorstwami, co może być pomocne w procesach zarządczych. Przeprowadzenie badania dojrzałości cyfrowej w przedsiębiorstwach klastrowych pozwoli na uzyskanie kluczowych informacji dla ich właścicieli i osób zarządzających dot. kierunków ewentualnych zmian oraz potrzeb firm, które mogą być wykorzystane w przyszłych projektach realizowanych przez koordynatorów klastrów.

Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z linku do narzędzia badawczego i wypełnienia przedmiotowej ankiety.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o priorytetowe potraktowanie naszej prośby. Realizując to zadanie jesteśmy bardzo ograniczeni ramami czasowymi. Prosimy tym samym aby zadanie wykonać najpóźniej do dnia 30.XI.2021 r.