SmartFlowerPack

Celem projektu SmartFlowerPack jest opracowanie koncepcji ekologicznego opakowania do kwiatów, które z jednej strony zminimalizuje straty hodowców i producentów kwiatów związane z obniżeniem jakości czy też zniszczeniem, do którego może dochodzić podczas przechowywania i transportu kwiatów, a z drugiej zapewni maksymalną ochronę i wydłużenie okresu trwałości podczas tych newralgicznych etapów. Połączone wysiłki producentów opakowań, zarówno w Holandii oraz w Polsce pozostających w kontakcie z producentami kwiatów skoncentrowane są na opracowaniu inteligentnego i aktywnego opakowania dopasowanego do potrzeb hodowców kwiatów, a także, co jest bardzo istotne, dostępnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcjonujące na rynku rozwiązania są albo relatywnie drogie – pozwolić mogą sobie na nie jedynie duże firmy, albo trudno dostępne (np. producent opakowania znajduje się w Nowej Zelandii), lub też nie obejmują i nie eliminują kompleksowo wszystkich potencjalnych zagrożeń (regulacja wilgotności, działanie antygrzybiczne i antybakteryjne, regulacja poziomu etylenu itp).