W dniu 04.04.2024 przedstawiciele Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” uczestniczyli w spotkaniu w ramach Dnia polskiego z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Historia sukcesu naszej bilateralnej współpracy, które miało miejsce w Neubrandenburgu w Niemczech. Gospodarzem tego spotkania było IHK Neubrandenburg, które współpracuje z województwem zachodniopomorskim. W czasie spotkania przedstawiono szeroki aspekt współpracy transgranicznej oraz zaprezentowano dobre praktyki działań przygranicznych firm z Polski i Niemiec. Mówiono o nowych możliwościach współpracy oraz dostosowywaniu się rynku obu państw do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Na zakończenie spotkania została przeprowadzona giełda kooperacyjna dla polskich i niemieckich firm, podczas której przedstawiciele Klastra Chemicznego mogli zaprezentować realizowane projekty w tym: BIOMODEL4REGIONS oraz ERASMUS jako przykład dobrej współpracy i współdziałania transgranicznego. Taka kooperacja oraz promocja projektów staje się dobrym elementem pozyskiwania nowych partnerów oraz firm chcących nawiązywać nowe możliwości współpracy.