W dniu 03.06.2024 przedstawiciele Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” uczestniczyli w kolejnym spotkaniu Partnerów międzynarodowego projektu: „Wspieranie tworzenia innowacyjnych modeli zarządzania w celu osiągnięcia bardziej świadomych procesów decyzyjnych, zaangażowania społecznego i innowacji w biogospodarce” o akronimie BIOMODEL4REGIONS w Kozani (Grecja). Podczas spotkania omówiono bieżące działania w projekcie oraz podsumowano już odbyte spotkania oraz eventy projektowe. Przedstawiono palny na najbliższy okres pracy oraz wskazano warsztaty i spotkania Partnerów projektu w poszczególnych Regionach Europy.

Projekt BIOMODEL4REGIONS ma na celu wspieranie tworzenia innowacyjnych modeli zarządzania na poziomie lokalnym/regionalnym, tak aby:

osiągnąć lepiej świadome procesy podejmowania decyzji, zaangażowanie społecznego i innowacje w celu wspierania i wzmacniania UE i międzynarodowych połączeń na styku nauka-polityka w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Działania te mają odbywać się poprzez:

  • Wspieranie rozwoju strategii regionalnych/lokalnych, mających na celu wykorzystanie odpowiedniego lokalnego potencjału i innowacji poprzez integrację możliwości stworzone przez lokalną biogospodarkę, przyczyniając się w ten sposób do szerszej transformacji tejże biogospodarki
  • Opracowywanie nowatorskich modeli biznesowych, aby umożliwić konsumentom, przemysłowi/producentom i organom publicznym przejście na zmiany społeczne w kierunku przyjaznego dla środowiska zachowania za pomocą produktów i usług opartych na biotechnologii.
  • Opracowanie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dla lokalnych operatorów i twórców innowacji, wspierających neutralność klimatyczną oraz poprawienie udziału środowiskowego w bioproduky i usługi.

Konsorcjantami projektu jest 14 podmiotów z 8 państw UE (Włochy, Francja, Szwecja, Niderlandy, Słowacja, Niemcy, Grecja i Polska), które wskazując swoje modelowe regiony biogospodarki pragną wskazać na powtarzalność podejścia do współpracy pomiędzy nauką i władzami lokalnymi. Pilotażowymi regionami Europy, które zostaną zaprezentowane podczas projektu są: Region Normandii (Francja), Południowo-zachodnia Delta Renu, Mozy i Skaldy w Niderlandach, Region Nitry (Słowacja), Region Västerbotten (Szwecja), Region rolno-spożywczy Zachodniej Macedonii (Grecja) czy Region Toskanii (Włochy).

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub REA. Ani Unia Europejska, ani REA nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont Europa” na mocy umowy o dotację nr 101060476.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.