W dniu 31.05.2022 odbyło się 1 Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata biznesu, nauki, samorządu lokalnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie otworzył Jacek Drożdżal – Przewodniczący Rady, który zaprezentował kierunki pracy rady oraz możliwości współpracy i działania na nadchodzącym okresie. Podczas zgromadzenia został omówiony i zaprezentowany plan pracy Rady na rok 2022 który uwzględnia takie aspekty jak : identyfikacja potrzeb regionalnych, Inicjowanie regionalnych działań, wsparcie działań dla przedsiębiorców w regionie zachodniopomorskim, opiniowanie i udzielania wsparcia dla Platformy Przemysłu Przyszłości oraz współpraca z organizacjami i instytucjami otoczenia biznesu w regionie. Działania Rady będą realizowane w oparciu o dostępne środki finansowe pozyskane m.in. przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości (Rada jest Regionalną struktura Fundacji PPP) oraz dostępne zasoby kadrowe w których skład wchodzą m.in. przedsiębiorcy oraz naukowcy. Ponadto w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności planowanych działań zostaną powołane zespoły zadaniowe lub grupy robocze których celem będzie wspieranie zadań i funkcjonowania Regionalnej Rady Platformy Przemysłu Przyszłości.

Następnym punktem programu była prezentacja dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicza prof. ZUT (Prorektora ZUT ds. organizacji i rozwoju uczelni), który zaprezentował Strategię Transformacji Cyfrowej na arenie krajowej i międzynarodowej. Profesor mówił o ważnych elementach kompetencyjnych w cyfryzacji przedsiębiorstw oraz o certyfikacji metodą ADMA (ADvanced Manufacturing). Metoda tego badania jest dostępna przez doradców wspomaganych przez Platformę Przemysłu Przyszłości (PPP). Platforma Przemysłu Przyszłości przygotowuje publicznie dostępną bazę Doradców ADMA pomagających firmom w transformacji cyfrowej w kierunku rozwoju Przemysłu 4.0 w oparciu o tę metodologię. Z pomocą tej listy przedsiębiorcy łatwo wyszukają osoby z kwalifikacjami potwierdzonymi przez PPP.