Zachodniopomorska Szkoła Biznesu startuje ze studiami podyplomowymi Akademia Innowacji. Studia są bezpłatne bo finansowane ze środków ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji w ramach projektu „Pomorze Zachodnie– gdzie biznes łączy się z nauką”

Studia dedykowane są do osób, które są związane z zachodniopomorskimi instytucjami otoczenia biznesu, w tym uczelni, klastrów, funduszy wspierających przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, a także centrów transferu technologii. To kierunek, który dedykowany jest przedstawicielom podmiotów wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Studia będą prowadzone w wersji online, z wyłączeniem pierwszego i ostatniego zjazdu.

Nabór prowadzimy do 20 października tego roku a studia będą realizowane w ramach dwóch edycji:

1/ edycja pierwsza Akademia Innowacji – ścieżka podstawowa dedykowana jest dla osób bez codziennego kontaktu z komercjalizacją innowacji. W ramach studiów na tej ścieżce większy nacisk zostanie położony na przedmioty dotyczące innowacji i biznesu. Tutaj zajęcia startują w weekend 28-30.10.2022 (pierwszy i ostatni zjazd stacjonarny, pozostałe online)

2/ edycja pierwsza Akademia Innowacji – ścieżka zaawansowana dedykowana jest dla dedykowana jest dla osób mających doświadczenia w pracy w centrach transferu technologii, ośrodkach innowacji, itp. W ramach programu tej ścieżki większy nacisk zostanie położony na zaawansowane zagadnienia komercjalizacyjne. Tutaj zajęcia startują w weekend 04-06.11.2022 (pierwszy i ostatni zjazd stacjonarny, pozostałe online).

Wszystkie informacje, w tym harmonogram zjazdów oraz sylwetki wykładowców znajdują się na stronie https://www.zpsb.pl/studia-podyplomowe/kierunki/akademia-innowacji/

Serdecznie zapraszam, a do maila załączam także formularz zgłoszeniowy (jest także na stronie). Po złożeniu formularza kandydat otrzyma od nas link do Ankiety ewaluacyjnej wraz z pre-testem pozwalający na kwalifikacje do poszczególnych ścieżek w ramach Akademii Innowacji.