Subwex

Celem projektu SUBWEX jest opracowanie zintegrowanego procesu produkcji substancji aktywnych o wysokiej wartości dodanej, które mogą mieć zastosowanie jako dodatki do żywności, substancje odżywcze (nutraceutyki) oraz dodatki do kosmetyków o specjalnym działaniu; proces ten będzie zintegrowany z przemysłem papierniczym (dostarczyciel energii, która z jednej strony jest generowana w dużych ilościach podczas produkcji papieru, a która jest niezbędna do procesu ekstrakcji za pomocą wody w stanie podkrytycznym). Idea projektu SUBWEX polega na inteligentnym połączeniu efektywnego wykorzystania biomasy jako źródła substancji aktywnych, a także włókien, które potencjalnie mogą być wykorzystane w procesie produkcji papieru z zapotrzebowaniem przemysłu papierniczego (włókna pochodzące z ponownego wykorzystania rolno-spożywczych pozostałości), spożywczego i kosmetycznego (naturalne konserwanty, antyoksydanty, substancje odżywcze itp.) na eko-rozwiązania.