Synthos S.A. rozpoczął współpracę z Lummus Green Circle w zakresie rozwoju i komercjalizacji technologii biobutadienu. Podpisana przez obie strony umowa zakłada opracowanie studium wykonalności instalacji biobutadienu o zdolności produkcyjnej 20 000 ton rocznie.

Synthos, jako wiodący dostawca kauczuków syntetycznych do produkcji opon i technicznych wyrobów gumowych, koncentruje się obecnie na uzyskaniu kauczuku syntetycznego z surowców odnawialnych. Jest to możliwe dzięki produkcji biobutadienu z bioetanolu. Strategia Grupy Synthos zakłada rozwój portfolio o takie właśnie produkty –  zrównoważone, zasobooszczędne, o minimalnym śladzie środowiskowym.

– Zrównoważony rozwój jest kluczowym motorem rozwoju portfolio produktów Synthos. Z dumą wspieramy potrzeby naszych klientów dzięki zaawansowanym gatunkom kauczuku syntetycznego opartym całkowicie na surowcu ze źródeł odnawialnych – mówi Matteo Marchisio, Dyrektor Jednostki Biznesowej Kauczuki i Materiały do Opon. – Synthos należy do grona światowych prekursorów w pracy nad biobutadienem. Badania nad produkcją butadienu z surowców odnawialnych rozpoczęliśmy na długo przed opracowaniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu.Pierwsze prace badawcze nad produkcją biobutadienu rozpoczęły się w 2012 r. W grudniu 2015 r., po trzech latach pracy w laboratorium, wybudowana została instalacja pilotażowa do testowania katalizatora w większej skali. Obiecujące wyniki skłoniły firmę do przejścia na kolejny poziom rozwoju technologii. Na tym etapie mocno liczymy na doświadczenie Lummus Green Circle.

– Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Synthos, aby wspierać ich cele w zakresie inwestowania w bardziej zrównoważone bio-kauczuki i komercjalizacji tej obiecującej technologii – powiedział Leon de Bruyn, Prezes i Dyrektor Generalny Lummus Technology. – Jest to zgodne z szerszymi ambicjami i strategią firmy Lummus w zakresie dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju w naszej branży.

Green Circle, podmiot biznesowy należący do Lummus Technology, koncentruje się na wykorzystaniu swojej wiedzy technologicznej do rozwoju transformacji energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Współpraca Synthos i Lummus Green Circle ma na celu opracowanie przemysłowej technologii otrzymywania biobutadienu z bioetanolu bazując na badaniach Synthos oraz doświadczeniu Lummus w skalowaniu i komercjalizacji technologii.

Kauczuki na bazie biobutadienu są produktem bardzo oczekiwanym zarówno przez producentów opon jak i innych wyrobów technicznych. Jednym z elementów działania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest poszukiwanie surowców odnawialnych, które zastąpią te otrzymywane ze źródeł kopalnych.

 

O Synthos S.A.

Synthos S.A. to koncern chemiczny, światowy gracz na rynku kauczuków syntetycznych. Działalność Grupy Kapitałowej Synthos S.A. opiera się na produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych wykorzystanych jako surowce i produkty pośrednie w szerokiej gamie gałęzi przemysłu – w szczególności w przemyśle oponiarskim, w branży budowalnej i branży opakowań.

O Lummus Technology:

Z ponad 110-letnim dziedzictwem skupiającym się na innowacjach, które zaowocowały około 130 technologiami i 3400 patentami, Lummus Technology jest światowym liderem w rozwoju technologii procesowych, które umożliwiają współczesne życie i koncentrują się na bardziej zrównoważonej, niskoemisyjnej przyszłości. Jesteśmy głównym licencjodawcą w zakresie petrochemii, rafinacji, zgazowania, przetwarzania gazu i zrównoważonych technologii, a także dostawcą katalizatorów, własnego sprzętu i powiązanych usług dla klientów na całym świecie. Więcej o Lummus na www.LummusTechnology.com.

źródło: https://www.synthosgroup.com/