[:pl]RCIiTT ZUT ma przyjemność zaprosić na szkolenie poświęcone narzędziom pozwalającym znaleźć konsorcjantów w celu wspólnego aplikowania o unijne środki na badania i rozwój. Wydarzenie w formie zdalnej odbędzie się 18 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00-11.30.

Większość projektów finansowanych przez UE jest realizowana we współpracy z innymi instytucjami. Znalezienie odpowiednich partnerów do konsorcjum (krajowych i zagranicznych), posiadających interesujące nas kompetencje to bardzo ważny aspekt, rzutujący na otrzymanie finansowania, a w konsekwencji na dalsze powodzenie realizowanego projektu. Istnieją różne możliwości wyszukiwania partnerów, jednakże przyświeca im jeden cel, którym jest wspieranie autorów propozycji projektowych przy budowaniu konsorcjów.

W czasie wydarzenia dowiedzą się Państwo m.in. jak publikować oferty współpracy na portalu Funding & tenders opportunities, czym jest baza Partnership Opportunities Database, a także gdzie znaleźć informacje na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej i beneficjentów finansowanych już projektów.

Szkolenie przewidziane jest dla naukowców uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów sektora publicznego, poszukujących partnerów do projektów w celu aplikowania o środki unijne na badania i innowacje.

Do 10 czerwca 2020 r. pierwszeństwo w rejestracji mają osoby z województwa zachodniopomorskiego. Po tym terminie będą akceptowane pozostałe zgłoszenia.

Zapraszamy do rejestracji.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl.

Wydarzenie współorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE oraz Centrum Transferu Technologii RCIiTT ZUT w Szczecinie. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wsparciu KE udział w szkoleniu jest bezpłatny.[:]