[:pl]Szanowni Państwo,

W imieniu Enterprise Europe Network Zachodniopomorskigo Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie on-line oraz indywidualne doradztwo z ekspertem specjalizującym się w prawie pracy i zatrudnianiu pracowników zagranicznych.

Temat szkolenia: „Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników do krajów UE w czasie i po epidemii COVID-19”

Szkolenie on-line odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r.,  w godz. 10:00 – 13:30,  na platformie ClickMeeting

Doradztwo indywidualne on-line odbędzie się w dniu 12 oraz 15 czerwca 2020 r. – w godzinach ustalonych indywidualnie z firmą

Na szkolenie zapraszamy właścicieli i pracowników firm prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Szkolenie, ma na celu  przedstawienie procedur obowiązujących przy zatrudnieniu cudzoziemców oraz delegowaniu pracowników do krajów UE w czasie i po epidemii COVID-19.

CEL SZKOLENIA:

  • nabycie wiedzy w zakresie modelów zatrudnienia cudzoziemców i delegowania pracowników do krajów UE
  • przedstawienie mechanizmu działania Tarczy Antykryzysowej w kontekście zatrudniania cudzoziemców
  • usystematyzowanie wiedzy w zakresie procedury delegowania pracowników na przykładzie Niemiec, Austrii oraz krajów skandynawskich
  • przedstawienie nowych regulacji dotyczących delegowania pracowników w roku 2020
  • zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone zostaną przykładami zaczerpniętymi z  praktyki zawodowej trenera, regulacji prawnych i wyjaśnień oraz studium przypadków

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Na szkoleniu mogą brać udział maksymalnie dwie osoby z jednej firmy.

Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania bądź problemy, z którymi aktualnie boryka się Wasza firma w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub delegowania pracowników do UE, możecie skorzystać z bezpłatnego -indywidualnego doradztwa dla firm. Doradztwo indywidualne on-line będzie dostępne dla firm w dniach 12 oraz 15 czerwca br. – terminy uzgadniane będą indywidualnie z firmą. Aby zapisać się na doradztwo, wystarczy w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie – wstawić znak „X” w odpowiednim miejscu.Warunkiem udziału w doradztwie, jest uczestnictwo w szkoleniu.

Udział w doradztwie jest nieobowiązkowy. Można brać udział tylko w szkoleniu.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu lub/i doradztwie, jest przesłanie do dnia 8 czerwca br., do godz. 12.00, wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie należy przesłać na adres: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Po zrekrutowaniu pełnej grupy szkoleniowej, otrzymacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące szkolenia on-line. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Liczba miejsc na szkoleniu i indywidualnym doradztwie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.[:]