[:pl]Przypominamy o trwającym cyklu wideokonferencji, organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Tematyka webinarów poświęcona jest wybranym narzędziom z rządowej tarczy antykryzysowej i finansowej.

Czwartek – 4 czerwca 2020 roku:

  • Wsparcie dla innowacyjnych – utrzymanie płynności i dopłata do kredytu, czyli gwarancje Biznesmax BGK
  • Jak sfinansować wdrożenie technologii w MŚP – Kredyt na innowacje technologiczne

Podczas pierwszej części wideokonferencji zostanie przedstawiona Gwarancja Biznesmax i temat zabezpieczeń spłat kredytu. Druga część poruszać będzie finansowanie wdrożenia technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz temat kredytu na innowacje technologiczne.

Każda konferencja z cyklu, rozpoczyna się o godzinie 13:00. Dodatkowo, po każdym wydarzeniu, w czasie dyżurów eksperci odpowiadają na pytania przedsiębiorców.

Partnerami cyklu jest dziesięć instytucji, odpowiedzialnych za wybrane obszary tarczy. W ich gronie znajduje się Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowe Centrum Badań i Krajowy Punkt Kontaktowy.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/tarcza[:]