Zaproszenie do udziału w Polskim Stoisku Narodowym na targach HKTDC FOOD EXPO PRO 2024 w Hongkongu

W dniach 15-17 sierpnia 2024 r. w Hongkongu, odbędą się targi HKTDC Food Expo PRO 2024, na których MRiRW planuje organizację stoiska informacyjno-promocyjnego.

Targi HKTDC Food Expo PRO w Hongkongu są jednymi z największych i najważniejszych targów dotyczących żywności w Azji i cieszą się nieustającym zainteresowaniem polskich podmiotów z branży rolno-spożywczej. Uczestnictwo w tych targach wpisuje się w działania realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polegające na popularyzacji produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości oraz służy kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej żywności za granicą.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza polskie firmy/producentów produkujących żywność wysokiej jakości do osobistego udziału przedstawiciela firmy/producenta oraz przekazania próbek produktów, które będą prezentowane na stoisku MRiRW.

Informację potwierdzającą dostarczenie produktów wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za koordynację tego działania oraz przedstawiciela firmy obecnego na stoisku (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) należy przesłać do 10 lipca 2024 r. na adres mailowy: targi@minrol.gov.pl

ZASADY NABORU:

  • Pierwszeństwo uczestnictwa w stoisku narodowym mają bezpośredni producenci.
  • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • MRiRW zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru uczestników pod kątem zapewnienia na stoisku narodowym różnorodności branż oraz pełnego potencjału eksportowego polskich firm produkujących żywność.
  • Po zakończeniu naboru przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w wydarzeniu zostaną poinformowani osobnym mailem.
  • Przedsiębiorcom, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w wydarzeniu, nie przysługuje prawo odwołania.

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Osoba do kontaktu:

Artur Sienicki

tel. +22 623 24 56