W dniach 19-20 marca 2024 odbędzie się druga edycja Targów Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO, najważniejszego wydarzenia w branży laboratoryjnej w Polsce. Targi zgromadzą osoby decyzyjne oraz profesjonalistów pracujących w różnego rodzaju laboratoriach, działach kontroli jakości, działach R&D, uczelniach wyższych i placówkach naukowo-badawczych.

Targi LABS EXPO to wydarzenie, gdzie Wystawcy prezentują sprzęt i najnowocześniejsze rozwiązania dla laboratoriów  przemysłowych, analitycznych, medycznych, biologicznych, spożywczych, środowiskowych, kosmetycznych i innych. Targom towarzyszą liczne konferencje, seminaria i wykłady. To wyjątkowe spotkanie dla całej branży laboratoryjnej. Podczas targów można dowiedzieć się, jak zaprojektować, zmodernizować i wyposażyć laboratorium.

Podczas targów LABS EXPO można zapoznać się z działalnością instytutów naukowych, ośrodków badawczych czy jednostek certyfikujących oraz poznać ofertą producentów i dystrybutorów:

 • mebli i wyposażenia dla laboratoriów
 • drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów, szkła laboratoryjnego
 • aparatury analitycznej, kontrolnej i pomiarowej
 • sprzętu optycznego
 • systemów informatycznych wspomagających działania laboratoriów
 • nowości technologicznych
 • wag
 • odzieży ochronnej
 • środków higienicznych, ochronnych
 • sprzętu diagnostycznego
 • aparatury i odczynników do wykonywania badań biochemicznych, analitycznych, immunochemicznych, mikrobiologicznych.